Zadanie z Excela: Cena promocyjna – rozwiązanie zadania

Oblicz ceny produktów po zastosowaniu promocji polegającej na obniżce cen o 120 zł. Uzupełnij kolumnę Cena promocyjna w podanym arkuszu kalkulacyjnym używając kwoty obniżki z komórki G1.

Adresowane bezwzlędne - przykład zadanie w excelu

Pobierz plik:

Rozwiązanie:

Jak rozwiązać to zadanie?

Użyj adresowania bezwzględnego, inaczej zwanego absolutnym.

Aby obliczyć cenę promocyjną musimy od Ceny odjąć Kwotę obniżki. Oczywiście w naszej formule nie użyjemy wprost kwoty 120zł, tylko adresu komórki, w której się ona znajduje – G1.

Jeśli jednak w komórce napiszemy formułę =B2-G1 i skopiujemy ją w dół to okaże się, że formuła źle wyliczy kolejne Ceny – nie odejmie od nich 120zł. Co poszło nie tak?

Musimy zastosować odpowiedni rodzaj adresowania. Pamiętajmy, że stosując adres G1 stosujemy adres względny, czyli taki, który zmienia się podczas kopiowania formuły. W rezultacie w wierszu 3 otrzymamy adres G2. A ta komórka nie zawiera kwoty obniżki, po prostu jest pusta.

Aby poprawić naszą formułę to adresu G1 dodaj znaki $ przed kolumną i przed wierszem – w ten sposób zablokujesz adres komórki podczas kopiowania. Pomimo kopiowania formuły w dół adres pozostanie nie zmieniony.

W komórkę C2 wprowadź formułę:

=B2-$G$1

Skopiuj formułę do pozostałych komórek.

Jeśli interesuje cię adresowanie bezwzględne i chcesz przećwiczyć je w zadaniach koniecznie zobacz Zadania z Excela – adresowanie bezwzględne.

Zobacz również: