Zadanie z Excela: Godziny pracy – rozwiązanie zadania

Oblicz ile godzin przepracowali poszczególni pracownicy. Następnie oblicz należną płacę.

Zadanie z Excela - obliczanie godzin pracy i należnej zapłaty

Pobierz plik:

Rozwiązanie:

Jak rozwiązać to zadanie?

W komórkę D3 wprowadź formułę:

=(C3-B3)*24

W komórkę F3 wprowadź formułę:

=D3*E3

W komórkę F8 wprowadź formułę:

=SUMA(F3:F7)

Zobacz również: