Python. Listy. Zadania z rozwiązaniami, ćwiczenia dla początkujących

Znajdziecie tutaj 30 krótkich ćwiczeń dotyczących pracy z listami w Pythonie. Są to zadania, które pomogą Ci nabrać biegłości w obsłudze list. Następnie przejdziemy do zadań, które możemy rozwiązać wykorzystując właśnie listy. Wszystkie ćwiczenia i zadania posiadają podane rozwiązanie.

Ćwiczenie 1
Utwórz pustą listę i wypisz jej elementy.

Sposób 1:

pusta1 = list()
print(pusta1)

Sposób 2:

pusta2 = []
print(pusta2)

Ćwiczenie 2
Utwórz listę zawierającą elementy: fotel, kanapa, stół, szafka, krzesło

meble = ['fotel', 'kanapa', 'stół', 'szafka', 'krzesło']
print(meble)

Ćwiczenie 3
Utwórz listę zawierającą elementy: fotel, kanapa, stół, szafka, krzesło. Wypisz zawartość listy. Następnie zamień element kanapa na łóżko i ponownie wypisz zawartość listy.

meble = ['fotel', 'kanapa', 'stół', 'szafka', 'krzesło']
print(meble)
meble[1] = 'łóżko'
print(meble)

Ćwiczenie 4
Utwórz zmienną o nazwie liczby reprezentującą listę zawierającą liczby: 5, 10, 15. Sprawdź typ zmiennej.

liczby = [5, 10, 15]
print(type(liczby))

Ćwiczenie 5
Utwórz dwie listy. Pierwsza lista o nazwie meble zawiera elementy: fotel, kanapa, stół, szafka, krzesło. Druga o nazwie pomieszczenia zawiera: pokój, sypialnia, kuchnia, łazienka. Następnie stwórz trzecią listę o nazwie dom, która zawiera elementy z obu list. Wypisz elementy oraz ilość elementów listy dom.

meble = ['fotel', 'kanapa', 'stół', 'szafka', 'krzesło']
pomieszczenia = ['pokój', 'sypialnia', 'kuchnia', 'łazienka']
dom = meble + pomieszczenia
print(dom)
print(len(dom))

Ćwiczenie 6
Utwórz dwie listy. Lista o nazwie liczby1 zawiera elementy: 1, 2, 3. Lista o nazwie liczby2 zawiera elementy: 4, 5, 6, 7. Następnie utwórz trzecią listę o nazwie liczby zawierającą elementy z tych obu list oraz dodatkowo liczby 8, 9, 10.

liczby1 = [1, 2, 3]
liczby2 = [4, 5, 6, 7]
liczby3 = liczby1 + liczby2 + [8, 9, 10]
print(liczby3)

Ćwiczenie 7
Do listy dni zawierającej 5 elementów: Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek dodaj element: Sobota.

dni = ['Poniedziałek', 'Wtorek', 'Środa', 'Czwartek', 'Piątek']
dni.append('Sobota')
print(dni)

Możesz to również zrobić wykorzystując łączenie list:

dni = ['Poniedziałek', 'Wtorek', 'Środa', 'Czwartek', 'Piątek']
dni += ['Sobota']
print(dni)

Ćwiczenie 8
Wypisz metody, które można stosować dla list.

print(dir(list))

Ćwiczenie 9
Utwórz listę o nazwie owoce i umieść w niej elementy: banany, kiwi, maliny, jabłka, pomarańcze, arbuzy. Wypisz czwarty element tej listy.

owoce = ['banany', 'kiwi', 'maliny', 'jabłka', 'pomarańcze', 'arbuzy']
print(owoce[3])

Ćwiczenie 10
Utwórz listę o nazwie owoce i umieść w niej elementy: banany, kiwi, maliny, jabłka, pomarańcze, arbuzy. Wypisz wszystkie elementy listy zaczynając od czwartego elementu.

owoce = ['banany', 'kiwi', 'maliny', 'jabłka', 'pomarańcze', 'arbuzy']
print(owoce)
print(owoce[3:])

Ćwiczenie 11
Utwórz listę o nazwie owoce i umieść w niej elementy: banany, kiwi, maliny, jabłka, pomarańcze, arbuzy. Wypisz elementy od drugiego do piątego.

owoce = ['banany', 'kiwi', 'maliny', 'jabłka', 'pomarańcze', 'arbuzy']
print(owoce[1:5])

Ćwiczenie 12
Utwórz listę o nazwie owoce i umieść w niej elementy: banany, kiwi, maliny, jabłka, pomarańcze, brzoskwinie, arbuzy. Wypisz wszystkie elementy listy w kolejności odwrotnej, czyli od ostatniego do pierwszego.

owoce = ['banany', 'kiwi', 'maliny', 'jabłka', 'pomarańcze', 'arbuzy']
print(owoce[::-1])

Sposób 2:

liczby = [5, 1, 3, 9, 2]
liczby.reverse()
print(liczby)

Ćwiczenie 13
Utwórz listę o nazwie owoce i umieść w niej elementy: banany, kiwi, maliny, jabłka, pomarańcze, arbuzy. Wypisz trzy pierwsze elementy tablicy.

owoce =['banany', 'kiwi', 'maliny', 'jabłka', 'pomarańcze', 'arbuzy']
print(owoce[:3])

Ćwiczenie 14
Utwórz listę o nazwie owoce i umieść w niej elementy: banany, kiwi, maliny, jabłka, pomarańcze, arbuzy. Wypisz całą listę. Następnie wypisz co drugi element tej listy zaczynając od kiwi: [’kiwi’, 'maliny’, 'jabłka’, 'pomarańcze’, 'arbuzy’]

owoce = ['banany', 'kiwi', 'maliny', 'jabłka', 'pomarańcze', 'arbuzy']
print(owoce[1::1])

Ćwiczenie 15
Utwórz listę zawierającą kolory o nazwie kolory: zielony, czerwony, żółty. Wypisz tę listę. Następnie dodaj na jej koniec kolor: czarny. Wypisz listę kolory.

kolory = ['zielony', 'czerwony', 'żółty']
print(kolory)
kolory.append('czarny')
print(kolory)

Ćwiczenie 16
Utwórz listę zawierającą kolory o nazwie kolory: zielony, czerwony, żółty. Wypisz tę listę. Następnie dodaj na koniec listy kolejne kolory: czarny, niebieski, fioletowy – spróbuj wykonać to tylko jednym poleceniem.

kolory = ['zielony', 'czerwony', 'żółty']
print(kolory)
kolory.extend(['czarny', 'niebieski', 'fioletowy'])
print(kolory)

Ćwiczenie 17
Utwórz listę dni zawierającą: poniedziałek, wtorek, środa, piątek. Wypisz listę. Następnie uzupełnij listę o czwartek, ustaw ten element w odpowiednim miejscu, czyli po środzie. Wypisz listę.

dni = ['poniedziałek','wtorek','środa', 'piątek']
print(dni)
dni.insert(3,'czwartek')
print(dni)

Ćwiczenie 18
Utwórz listę kraje zawierającą nazwy państw: Polska, Niemcy, Egipt, Grecja. Wypisz listę. Następnie usuń z listy ostatni element, czyli Grecję i ponownie wypisz listę.

kraje = ['Polska', 'Niemcy', 'Egipt', 'Grecja']
print(kraje)
kraje.pop()
print(kraje)

Ćwiczenie 19
Utwórz listę kraje zawierającą nazwy państw: Polska, Niemcy, Egipt, Grecja. Wypisz listę. Następnie usuń z listy trzeci element, czyli Egipt i ponownie wypisz listę.

kraje = ['Polska', 'Niemcy', 'Egipt', 'Grecja']
print(kraje)
kraje.pop(2)
print(kraje)

Ćwiczenie 20
Utwórz listę kraje zawierającą nazwy państw: Polska, Niemcy, Egipt, Grecja. Wypisz listę. Następnie sprawdź i wypisz jaki numer indexu ma Egipt.

kraje = ['Polska', 'Niemcy', 'Egipt', 'Grecja']
print(kraje)
print(kraje.index('Niemcy'))

Ćwiczenie 21
Utwórz listę kraje zawierającą nazwy państw: Polska, Niemcy, Egipt, Niemcy, Grecja. Następnie wypisz ile razy w tej liście występuje Polska, Niemcy, Francja

kraje = ['Polska', 'Niemcy', 'Egipt', 'Niemcy', 'Grecja', Angola]
print(f"Polska: {kraje.count('Polska')}")
print(f"Niemcy: {kraje.count('Niemcy')}")
print(f"Francja: {kraje.count('Francja')}")

Ćwiczenie 22
Utwórz listę kraje zawierającą nazwy państw. Następnie posortuj tę listę alfabetycznie

kraje = ['Polska', 'Zimbabwe', 'Niemcy', 'Grecja', 'Norwegia', 'Angola']
kraje.sort()
print(kraje)

Ćwiczenie 23
Utwórz listę liczby zawierającą kilka liczb. Następnie posortuj tę listę od liczby największej do najmniejszej.

liczby = [5, 1, 3, 9, 2]
liczby.sort(reverse=True)
print(liczby)

Ćwiczenie 24
Utwórz listę liczby zawierającą kilka liczb. Następnie ułóż elementy w liście odwrotnie i wypisz listę.

liczby = [5, 1, 3, 9, 2]
liczby.reverse()
print(liczby)

Ćwiczenie 25
Utwórz listę liczby zawierającą kilka liczb. Następnie zamień trzeci element na liczbę 10 i wypisz listę.

liczby = [5, 1, 3, 9, 2]
liczby[2] = 10
print(liczby)

Ćwiczenie 26
Utwórz listę o nazwie dom zawierającą dwie listy. Jedna z nich zawiera meble: fotel, kanapa, stół, szafka, krzesło. Druga zawiera pomieszczenia: pokój, sypialnia, kuchnia, łazienka. Następnie wypisz zawartość tej listy i sprawdź jej długość.

meble = ['fotel', 'kanapa', 'stół', 'szafka', 'krzesło']
pomieszczenia = ['pokój', 'sypialnia', 'kuchnia', 'łazienka']
dom = [meble,pomieszczenia]
print(dom)

Ćwiczenie 27
Stwórz listę zawierającą trzy listy (lista zagnieżdżona). Pierwsza lista zawiera kolory: zielony, czerwony, żółty. Druga lista zawiera owoce: banany, maliny, avocado. Trzecia lista zawiera dni tygodnia: sobota, niedziela. Wypisz drugi element tej listy.

jedzenie = [['zielony', 'czerwony', 'żółty'],['banany', 'maliny', 'avocado'],['sobota', 'niedziela']]
print(jedzenie[1])

Ćwiczenie 28
Stwórz listę o nazwie jedzenie zawierającą trzy listy (lista zagnieżdżona). Pierwsza lista zawiera kolory: zielony, czerwony, żółty. Druga lista zawiera owoce: banany, maliny, avocado. Trzecia lista zawiera dni tygodnia: sobota, niedziela. Następnie wypisz element listy: trzeci element drugiej listy.

jedzenie = [['zielony', 'czerwony', 'żółty'],['banany', 'maliny', 'avocado'],['sobota', 'niedziela']]
print(jedzenie[1][2])

Ćwiczenie 29
Stwórz listę o nazwie jedzenie zawierającą trzy listy (lista zagnieżdżona). Pierwsza lista zawiera kolory: zielony, czerwony, żółty. Druga lista zawiera owoce: banany, maliny, avocado. Trzecia lista zawiera dni tygodnia: sobota, niedziela. Następnie wypisz elementy listy: drugi i trzeci element drugiej listy, czyli maliny i avocado.

jedzenie = [['zielony', 'czerwony', 'żółty'],['banany', 'maliny', 'avocado'],['sobota', 'niedziela']]
print(jedzenie[1][1:])

Ćwiczenie 30
Utwórz listę zawierającą kolory o nazwie jedzenie. Następnie dodaj na koniec tej listy listę zawierającą owoce: banan, pomidor. Wypisz listę jedzenie.

jedzenie = ['zielony', 'czerwony', 'żółty']
print(jedzenie)
jedzenie.append(['banan','pomidor'])
print(jedzenie)