Zadanie z Excela: Recenzenci – rozwiązanie zadania

Wyznacz recenzenta, który przyznał najwyższą ocenę dla filmu Avatar.

Ćwiczenie z Excela - wyznaczenie recenzenta

Pobierz:

Rozwiązanie:

Jak rozwiązać to zadanie?

Wykorzystamy sortowanie oraz filtrowanie.

Wybierz kartę Dane i kliknij na Filtruj. Rozwiń listę dla kolumny film i kliknij w Zaznacz wszystko, aby odznaczyć zaznaczone pozycje. Następnie zaznacz pozycję Avatar:

Rozwiązanie zadania Recenzenci - filtrowanie

Przejdź teraz do kolumny Ocena, rozwiń listę i wybierz Sortuj od największych do najmniejszych.

Zobacz również: