Zadanie z Excela: Imię i nazwisko – rozwiązanie zadania

Zadanie z arkusza kalkulacyjnego Excel

W przedstawionym arkuszu kalkulacyjnym uzupełnij kolumnę B i C. Wyodrębnij imię i nazwisko z kolumny Recenzent.

Pobierz plik:

Rozwiązanie zadania:

Jak rozwiązać to zadanie?

W komórkę B2 wprowadź formułę:

=LEWY(A2;ZNAJDŹ(" ";A2)-1)

W komórkę C2 wprowadź formułę:

=PRAWY(A2;DŁ(A2)-ZNAJDŹ(" ";A2))

Zobacz również: